Member Login

Lost your password?

Registration is closed

Sorry, you are not allowed to register by yourself on this site!


Valokuvien tekijänoikeudet

Valokuvien tekijänoikeudet on internetin aikakautena paljon kiistelty aihe. Ennen valokuvien tekijänoikeuksia oli paljon helpompi hallita kun kuvia katseltiin lähinnä kirjoissa ja lehdissä. Nykyisin kun kuvat ladataan internetiin ja kuka tahansa voi tallentaa ne omalle koneelleen tai siirtää vaikka omille kotisivuilleen, on tekijänoikeuksien valvominen haasteellista. Lisäksi jokaisella maalla on omat lainsäädäntönsä ja kun toimitaan internetissä yli rajojen, on hankalaa, ellei mahdotonta, estää kuvien päätyminen vääriin käsiin. Lisäksi iso osa lainsäädäntöä on ajalta jolloin internetin käyttö ei ollut vielä yleistä.Luovilla aloilla toimiville henkilöille tekijänoikeudet ovat tärkeitä, jos ei ole suostunut jakamaan omia luomuksiaan ilmaiseksi, kuuluu tekijälle korvaus. Monet valokuvien tekijänoikeuksia koskevista laeista ovat ajalta ennen internetiä, joten niiden tulkitseminen on hankalaa ja vaihtelevaa. Jos suunnittelet kotisivuja, kannattaa tutustua tekijänoikeus säännöksien perusteisiin ennen kuvien lataamista sivuillesi. Tekijänoikeusrikkomuksista voi aiheutua sekä rikos- että siviilioikeudellisia seuraamuksia.Esimerkiksi omille kotisivuille ei saada ladata muiden ottamia valokuvia, ilman kuvan ottajan lupaa. Valokuvilla on 50 vuoden suoja-aika, teoskynnyksen ylittävien kuvien suoja-aika jatkuu kuvan ottajan kuoltua vielä 70 vuotta. Tekijänoikeussuoja ei edellytä kuvien minkäänlaista rekisteröimistä tai copyright-merkin käyttöä. Myöskin kuvien muunteluun lupa tulee kysyä. Joissain tapauksissa muunneltu kuva voi erota alkuperäisestä niin radikaalisti, että se voi saada suojan muunnelmana. Näissä tapauksissa vaaditaan kuitenkin riittävästi omaa luovaa panosta. Ei riitä että kuva ajetaan esimerkiksi jonkun kuvankäsittelyohjelman filtterin läpi.